4/1/07

Drets d'autor a Blogger

Sona: Malice Mizer - Beast of Blood

Mentre escrivia l'últim post, Blogger m'ha fet acceptar una nova llicència si volia congar fotografies. La llicència que he acceptat és la de Google Picasa (i si vosaltres heu pujat fotos en l'últim mes, segurament també l'haureu acceptat.

Acceptar la llicència de Picasa implica perdre qualsevol tipus de dret sobre les fotografies que es pugin, així que potser no us interessi fer ús del servei de fotografies de blogger, sinó publicar-les fos (com flickr) per a no perdre els drets sobre elles.

L'amic Ludo (Marc Alier) dóna més informació sobre Picasa i a la gestió de drets d'autor en aquesta entrada del seu blog.

No hay comentarios: